Četvrti izveštaj u okviru projekta „Praćenje rusko srpskih odnosa“

Projekat ima za cilj da savremenu Rusiju približi građanima Srbije i da promoviše stanovište da je jedino transparentni i racionalni vid saradnje između Srbije i Rusije onaj koji može doneti blagodeti obema zemljama. Projekat je nastao iz potrebe da se odnosi Rusije i Srbije počnu sagledavati u realnoj i faktografskoj ravni, a da perspektiva tih odnosa bude predmet temeljne analize i suštinskog preispitivanja, sa stanovišta racionalnih interesa Srbije.