CEFTA 2006 – Izazovi i mogućnosti

Ovaj zbornik radova nastoji da pruži detaljnu analizu izazova i koristi za Srbiju i celokupni region od CEFTA 2006 sporazuma. Budući da CEFTA 2006 predstavlja drugo najznačajnije tržište za Srbiju, ova publikacija ima za cilj da podigne nivo svesti o značaju daljeg razvoja i jačanja regionalnih inicijativa.