Bezbednost Zapadnog Balkana, januar-mart 2010 Centar za civilno-vojne odnose, Beograd – Igor Novaković

Multilateralne operacije – NATO
Tema članka je transformacija NATO od klasičnog vojno-političkog odbrambenog saveza ka organizaciji multidimenzionalne strukture angažovanoj u brojnim multilateralnim operacijama.