Berlinski proces – Bilateralna pitanja 2.0

Ovo kratko političko mišljenje se bavi Deklaracijom o bilateralnim pitanjima u kontekstu Berlinskog procesa i potrebu za novim podsticajima koji bi trebalo da potiču iz zemalja članica EU. Takođe naglašava potrebu da EU pokaže posvećenost sopstvenim politikama kako bi se dao pravi podsticaj zapadnom Balkanu da se više angažuje u pogledu svojih obaveza koje proizlaze iz istog dokumenta.