Asimetrija i strategija – Tematska zbirka članaka, Beograd, 2018, Ministarstvo odbrane, Institut za strateška istraživanja i Nacionalna škola odbrane Univerziteta odbrane – Igor Novaković, Irina Rizmal

Sajber ratovanje: Nova vrsta ratovanja ili dodatni element konvencionalnom ratovanju

U članku je primenjena komparativna analiza dosadašnjih pristupa temi sajber ratovanja, a potom su i razmotrene perspektive daljeg razvoja, odnosno da li postoje mogućnosti za dalji razvoj u pravcu posebne grane ratovanja ili će sukobi u sajber prostoru ostati samo dodatni element konvencionalnim vrstama ratovanja, kao što su već postali pojavom hibridnog rata. Ova analiza predstavlja prilog razmatranju prirode sajber izazova u budućnosti, i samim tim omogućava bolji uvid u potencijalne bezbednosne izazove za našu državu danas i u bližoj budućnosti.