Analiza usklađenosti Srbije sa spoljnopolitičkim deklaracijama i merama Evropske unije za 2021. godinu

Predstavljamo vam godišnju Analizu usklađenosti Srbije sa spoljnopolitičkim deklaracijama i merama Evropske unije za 2021. godinu. Analiza sadrži detaljan pregled usaglašavanja Srbije u periodu od 1. januara do 31. decembra 2021. godine, kao i uporedni pregled usaglašenosti spoljnih politika drugih država za ovaj period.