Analiza usaglašavanja Srbije sa spoljnopolitičkim deklaracijama i merama Evropske unije tokom 2017. godine – polugodišnji izveštaj

U sklopu aktivnosti vezanih za praćenje napredka Srbije u okviru poglavlja 31, ISAC objavljuje polugodišnji pregled usaglašavanja Srbije sa spoljnopolitičkim deklaracijama EU.  Izveštaj obuhvata period od januara do jula 2017. godine i sastoji se od kratke analize i tabelarnog pregleda usaglašavanja Srbije sa spoljnopolitčkim deklaracijam EU.