Analiza usaglašavanja Srbije sa spoljnopolitičkim deklaracijama i merama Evropske unije tokom 2017. godine

ISAC predstavlja svoju četvrtu godišnju analizu usaglašenosti Srbije sa deklaracijama i merama spoljne politike EU za 2017. godinu. Ova analiza nudi kratak pregled svih spoljnopolitičkih deklaracija EU i objašnjava spoljnu politiku Srbije u kontekstu poglavlja 31 i usklađivanja Srbije sa ZSBP.