Analiza usaglašavanja Srbije sa spoljnopolitičkim deklaracijama i merama Evropske unije tokom 2016. godine

ISAC fond predstavlja svoju treću godišnju analizu usaglašavanja Srbije sa spoljnopolitičkim deklaracijama i merama Evropske unije donetim u toku 2016. godine.  Kao i prethodnih godina, analiza daje kritički osvrt na proces usaglašavanja, istovremeno dajući i nekoliko preporuka za Vladu Srbije i njen pregovarački tim.