Analiza usaglašavanja Srbije sa spoljnopolitičkim deklaracijama i merama Evropske unije tokom 2020. godine: polugodišnji izveštaj

U okviru programa koji se bavi poglavljem 31 (Zajednička spoljna, bezbednosna i odbrambena politika) ISAC fond već dugi niz godina prati i analizira usaglašavanje Srbije sa spoljnopolitičkim deklaracijama i merama EU. Predstavljamo vam najnoviji polugodišnji izveštaj za period od januara do jula 2020. godine.