Analiza usaglašavanja Srbije sa spoljnopolitičkim deklaracijama i merama Evropske unije tokom 2020. godine

ISAC fond predstavlja Analizu usaglašavanja Srbije sa spoljnopolitičkim deklaracijama i merama EU za 2020. godinu. Ovo je sedmi godišnji izveštaj koji sadrži pregled spoljnopolitičkih deklaracija EU tokom 2020. godine i prikaz usaglašenosti Srbije sa svakom od njih. Analiza nudi objašnjenje ovakve spoljne politike Srbije u okviru poglavlja 31, kao i uporedni pregled usaglašenosti spoljnih politka drugih država za ovaj period.