Analiza usaglašavanja Srbije sa spoljnopolitičkim deklaracijama i merama Evropske unije tokom 2019. godine – polugodišnji izveštaj

U okviru jednog od svojih glavnih programa, koji se bavi poglavljem 31 (Zajednička spoljna, bezbednosna i odbrambena politika) ISAC fond, već tradicionalno, objavljuje analizu usaglašavanja Srbije sa spoljnopolitičkim deklaracijama i merama Evropske unije. Pred vama je najnoviji polugodišnji izveštaj za period od januara do jula 2019. godine.