Analiza usaglašavanja Srbije sa spoljnopolitičkim deklaracijama i merama Evropske unije tokom 2018. godine – polugodišnji izveštaj

ISAC predstavlja polugodišnji izveštaj usaglašavanja Srbije sa spoljnopolitičkim deklaracijama EU za period od januara do jula 2018. godine. Izveštaj se sastoji od kratke analize i tabelarnog pregleda usaglašavanja Srbije sa spoljnopolitičkim deklaracijama i merama EU.