Analiza usaglašavanja Srbije sa spoljnopolitičkim deklaracijama i merama Evropske unije tokom 2018. godine

ISAC predstavlja svoju petu godišnju analizu usaglašavanja Srbije sa spoljnopolitičkim deklaracijama i merama EU za 2018. godinu. Analiza sadrži kratak pregled svih spoljnopolitičkih deklaracija EU tokom 2018. godine i tabelarni prikaz usaglašenosti Srbije sa svakom od njih. Analiza daje i objašnjenje ovakve spoljne politike Srbije u okviru poglavlja 31, kao i analizu usaglašenosti spoljnih politika drugih država u prvoj polovini 2018. godine.