Analiza usaglašavanja Srbije sa spoljnopolitičkim deklaracijama i merama Evropske unije: Pregled za prvu polovinu 2023. godine

Predstavljamo vam analizu usaglašavanja Srbije sa spoljnopolitičkim deklaracijama i merama Evropske unije u periodu od 1. januara do 30. juna 2023. godine. Analiza nudi objašnjenje spoljne politike Srbije u okviru poglavlja 31, kao i uporedni pregled usaglašenosti spoljnih politka drugih država u ovom periodu.