Analiza usaglašavanja Srbije sa spoljnopolitičkim deklaracijama i merama Evropske unije – polugodišnji izveštaj za 2021. godinu

Veliko nam je zadovoljstvo da vam predstavimo još jedan polugodišnji izveštaj o usaglašavanju Srbije sa spoljnopolitičkim deklaracijama i merama Evropske unije. Izveštaj sadrži detaljnu analizu usaglašavanja Srbije tokom perioda januar-jun 2021. godine kao i tabelarni prikaz usklađivanja ostalih trećih država u istom periodu.