Najava konferencije: Učešće Srbije u civilnim misijama Evropske unije

ISAC sa zadovoljstvom najavljuje predstojeću međunarodnu konferenciju pod nazivom „Učešće Srbije u civilnim misijama EU” koja će se održati 14. i 15. decembra 2017. godine u Hotelu IN u Beogradu.  Konferencija će biti posvećena procesu izgradnje nacionalnih kapaciteta Republike Srbije za civilni doprinos operacijama podrške miru i civilno upravljanje krizama, pri čemu će poseban akcenat biti stavljen na analizu i način funkcionisanja sistema za slanje civilnih eksperata u mirovne misije EU, lična iskustva pojedinih civilnih eksperata koji su imali priliku da učestvuju u mirovnim misijama i dosadašnji učinak Republike Srbije u toj oblasti.

Konferencija je deo programa „Razvoj nacionalnih kapaciteta Srbije za učešće civila u misijama podrške miru” koji ISAC fond sprovodi uz podršku Češke razvojne agencije. Program je započet 2016. godine kako bi se uspostavio zakonodavni i tehnički okvir za izbor, regrutovanje, obuku i slanje srpskih eksperata u civilne misije podrške miru EU, UN i OEBS . Zajedno sa ISAC fondom, u implementaciji ovog programa učestvuju i Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo odbrane i Ministarstvo evropskih integracija. Imajući u vidu da je učešće Srbije u civilnim misijama Zajedničke spoljne, bezbednosne i odbrambene politike jedna je od obaveza koje proističu iz Poglavlja 31, pitanje slanja civilnih eksperata u mirovne misije predstavlja važan aspekt ZSBP.