Tim i stručnost

ISAC fond okuplja vrhunske stručnjake i mlade profesionalce koji poseduju spoj akademskog obrazovanja iz oblasti međunarodnih odnosa, diplomatije i politike i praktičnog iskustva stečenog u državnoj administraciji (Kancelariji potpredsednika Vlade, Ministarstvu odbrane, Skupštini Srbije, Ministarstvu spoljnih poslova, Kancelariji za evropske integracije itd), kao i akademskim i naučnim institucijama u zemlji i inostranstvu (njihove biografije su priložene). ISAC fond svojim stručnjacima pruža mogućnost da unaprede svoje veštine i znanja u okviru organizacije, i da prenesu svoja znanja na nove generacije stručnjaka.

Milan Pajević – Predsednik savetodavnog odbora ISAC fonda

Gospodin Milan Pajević je bio jedan od osnivača ISAC fonda 2006. godine i predsedavajući savetodavnog odbora. Takođe je bio direktor G17 instituta tokom 2004. i 2005. godine. Jedan je od osnivača udruženja građana G17 Plus, 1999. godine gde je obavljao poslove isključivo vezane za međunarodnu saradnju.
Od promena 2000. bio je savetnik za spoljnu politiku potpredsednika Savezne, a od 2004. godine Vlade Srbije, M. Labusa, Nacionalni koordinator Pakta stabilnosti i ambasador u SMIP-u.

Ostavku na zvanje ambasadora i zahtev za prekid radnog odnosa u SMIP-u i Vladi podneo je juna 2004. godine zbog nedostatka sveobuhvatnih reformi diplomatskog aparata i neadekvatne spoljne politike Srbije.

1992. je bio među osnivačima Evropskog pokreta u Srbiji, a od 1994. do 2000. njegov potpredsednik zadužen za međunarodnu saradnju. Takođe je od 1993. do 2000. godine radio kao generalni direktor IK “Stubovi kulture”.

Duboko se ne slažući sa destruktivnom politikom srpskog rukovodstva krajem osamdesetih i početkom devedestih, odustao je od namere da se angažuje u zvaničnoj spoljnoj politici, već je radio u privatnom sektoru (Zepter International – Austrija, Švajcarska i Poljska) od 1991. do 1993. godine.

Gospodin Pajević je diplomirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru međunarodni odnosi.
Od avgusta 2012. do septembra 2013. bio je direktor Kancelarije za evropske integracije.

Nataša Stanojević – Saradnica na programima

Nataša Stanojević je studentkinja četvrte godine međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Pored formalnog obrazovanja, učestvovala je na raznim seminarima, radionicama i studentskim razmenama, poput Škole parlamentarizma, seminara Mladi za inkluziju, jednakost i poverenje u organizaciji UNDP i Fondacije BFPE čija je alumnistkinja, Erasmus programa i Demokratske akademije u okviru programa Saveta Evrope.

Stažirala je u međunarodnoj organizaciji Save the Children u okviru kog je pisala istraživački rad na temu migrantske politike Evropske unije. Pored toga je radila kao edukatorka u srednjim školama, a od septembra 2023. se pridružila timu ISAC fonda.

Kontakt: n.stanojevic@isac-fund.org 

Igor Novaković

Igor Novaković – Viši saradnik

Igor Novaković je viši saradnik Centra za međunarodne i bezbednosne poslove – ISAC fonda. G. Novaković se bavi pitanjima iz oblasti međunarodnih odnosa i bezbednosti, sa fokusom na procese evropskih i evroatlantskih integracija i saradnje, regionalnu saradnju i bilateralne odnose Srbije sa drugim državama, kao i pitanja međuetničkog dijaloga u jugoistočnoj Evropi.

G. Novaković je autor brojnih analiza, studija i predloga praktične politike. Pored toga, objavio je nekoliko članaka udomaćim i međunarodnim naučnim časopisima, i organizovao je niz različitih međunarodnih konferencija, okruglih stolova i radionica na teme u vezi sa međunarodnim odnosima, bezbednosnom saradnjom, međuetničkim dijalogom i integracijom manjina. Doktorirao na Fakultetu političkih nauka na Univerzitetu u Beogradu, postdiplomske studije iz oblasti međunarodnih odnosa i evropskih studija završio na Univerzitetima u Bolonji i Novom Sadu, dok je osnovne studije iz istorije završio na Univerzitetu u Novom Sadu.

Gospodin Novaković tečno govori engleski jezik, a služi se i italijanskim i bugarskim.

Kontakt: igor.novakovic@isac-fund.org

Marko Savković – Viši savetnik

Dr Marko Savković je viši savetnik u ISAC fondu, sa 20 godina iskustva rada u civilnom društvu i sektoru razvojne pomoći. U fokusu njegovih istraživačkih interesovanja jesu složeni procesi evropskih integracija Srbije i tzv. „evropske perspektive“ (članstva u EU), regionalnih odnosa i spoljne politike. U širem smislu, zanima se za probleme koji nastaju na preseku bezbednosti, razvoja i demokratije i posmatra kako se društva prilagođavaju izazovima globalizacije i modernizacije.

Prethodno je radio za UNDP u Srbiji pri kabinetu predsednika Vlade, gde je bio deo tima savetnika zaduženog za izradu novog vladinog portfelja o depopulaciji. Zatim je u Vestminsterskoj fondaciji za demokratiju u Srbiji rukovodio programom koji je posvećen političkim partijama.

Kao izvršni direktor Beogradskog fonda za političku izuzetnost (BFPE), bio je zadužen za upravljanje aktivnostima organizacije. U ovoj ulozi je od 2015. do 2021. rukovodio programom inicijative Beogradski bezbednosni forum, najprestižnije konferencije posvećene bezbednosti i spoljnim poslovima u jugoistočnoj Evropi. Takođe, od 2013. do 2015. rukovodio je još jednom važnom inicijativom BFPE – Regionalnom akademijom za demokratiju.

Marko je bio deo tima istraživača koji su pomogli transformaciju Centra za civilno-vojne odnose u Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), jedan od vodećih think-tankova u Srbiji. Tokom rada u BCBP-u, bio je koautor prvog „Rečnika evropske bezbednosti” objavljenog na jezicima regiona, nakon čega je pisao neke od prvih studija civilnih kapaciteta Srbije i Zapadnog Balkana za učešće u mirovnim operacijama.

Doktorirao je 2016. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu sa tezom o tome šta on razume kao privatizaciju mirovnih napora u svetu.

Redovni je saradnik nedeljnika Novi Magazin.

Marko je alumnista Beogradske otvorene škole (10. generacija) i Letnje škole o globalnom upravljanju Bucerius-Die Zeit fondacije (2016).

Najzad, bio je i član Programskog saveta Nacionalne akademije za javnu upravu (NAPA).

 

Nikola Petrović – Direktor

G. Petrović je jedan od osnivača i direktor ISAC Fonda. Od jula 2004. do kraja decembra 2005, radio je kao šef Kabineta pomoćnika ministra odbrane Srbije i Crne Gore. Pre toga je radio kao direktor Centra za proučavanje odbrane i bezbednosti (CEPROB) G17 Instituta od njegovog osnivanja 2002. Od 2003 do 2005. godine, g. Petrović je bio prvi administrator Odbora za odbranu i bezbednost G17 Plus. G. Petrović je radio kao asistent Direktora programa u Međunarodnoj organizaciji za migracije – IOM / OSCE na zajedničkom programu glasanja izvan zemlje (Out of Kosovo Voting) 2001., kada je takođe radio pri Misiji za utvrđivanje činjenica, Direktorata za pravdu i unutrašnje poslove EU.

Po osnovnom zanimanju mašinski inženjer, g. Petrović je radio za brojna preduzeća u privatnom sektoru koja se bave menadžmentom u izgradnji, inžinjeringom i industrijskim dizajnom tokom ’90ih.

G. Petrović tečno govori srpski i engleski i poseduje sertifikat Microsoft systems management.

Kontakt: petrovic@isac-fund.org