Šta mi radimo

• Obrazovanje i obuka – škole, seminari, radionice, predavanja po pozivu itd.
• Istraživanja i publikacije.
• Prilagođeni ciljani projekti.
• Podizanje nivoa javne svesti i aktivnosti usmerene ka široj javnosti (outreach )– konferencije, okrugli stolovi, paneli, diskusije i dr.
• Javno zagovaranje, političko savetovanje (konsalting) i paralelna diplomatija (second track diplomacy)

 

Detaljan prikaz proizvoda i usluga ISAC fonda:

• Obrazovanje i obuka: ISAC obrazuje i obučava pojedince koji rade u oblasti međunarodnih odnosa, politike EU i bezbednosti, posebno buduće generacije lidera koji će preduzimati političku i profesionalnu odgovornost za zemlju i region u godinama koje dolaze. Obuka je usmerena na neprekidno usavršavanje ljudskog kapitala u regionu, kako u vladinom tako i u nevladinom sektoru. Predavanja drže međunarodni i domaći stručnjaci i istaknuti stvaraoci politika, a predavanja se, po pravilu, ne naplaćuju polaznicima. Polaznicima koji pokažu najveći potencijal biće ponuđene mogućnosti za dalju obuku na našim naprednim kursevima i u partnerskim institucijama u inostranstvu.

• Istraživanja i publikacije: Manjak informacija predstavlja prepreku za uspešno i na informacijama zasnovano donošenje odluka. Stalno istraživanje je od vitalne važnosti za donošenje pravilno ciljanih predloga projekata i delovanja u sferi javnih politika. Shodno tome, ISAC sprovodi detaljna istraživanja vezana za spoljnopolitička i bezbednosna pitanja i ujedno priprema, sastavlja i redovno objavljuje izveštaje, vodiče, preporuke, mišljenja i studije. ISAC takođe objavljuje i prevode stranih publikacija značajnih za ostvarivanje ciljeva organizacije na srpski jezik.

ISAC pruža savetodavne usluge o politikama i političkim opcijama vladama, skupštinama, privatnom sektoru, nevladinim i međunarodnim organizacijama u oblasti spoljne politike, EU integracija i reforme sektora bezbednosti u Srbiji i širem regionu.

• Podizanje nivoa javne svesti i aktivnosti usmerene ka široj javnosti (outreach): ISAC programi podizanja nivoa javne svesti imaju za cilj da pomognu građanima Srbije da se odluče oko evropske perspektive Srbije, te da taj izbor bude zasnovan na poznavanju činjenica i informisanosti. Samo neprekidno i jasno informisanje i obrazovanje o progresivnim konceptima, globalnim i regionalnim trendovima, može da pomogne postepenom shvatanju važnosti i koristi od procesa evropskih integracija i te da ovaj proces učini manje apstraktnim.

Programi iz ove oblasti se izvode kroz kroz sledeće aktivnosti: konferencije, okrugle stolove, panel diskusije, publikacije i javne debate, kao i kroz druge kreativne metode.Kroz ove vrste aktivnosti, često u saradnji sa drugim partnerskim institucijama, ambasadama i vladinim organizacijama, ISAC stimuliše i promoviše slobodnu razmenu mišljenja, razvijanje svesti i stvaranje kontakata između donosilaca odluka, kreatora mišljenja, studenata i nevladinih organizacija, o ključnim pitanja međunarodne politike i bezbednosti. ISAC redovno poziva visoke zvaničnike, istaknute specijaliste za međunarodnu politiku, bezbednosna pitanja i univerzitetske profesore, da podele svoja iskustva i stavove sa odabranom publikom u Srbiji.

• Javno zagovaranje, političko savetovanje (konsalting) i paralelna diplomatija (Second Track Diplomacy): ISAC aktivno zagovara politike koje smatra svrsishodnim i to čini na nekoliko načina: kroz svoje proizvode praktične politike (mišljenja, analize i predloge); neformalne razgovore sa donosiocima političkih odluka i druge aktivnosti usmerene ka implementaciji određenih politika. Pored toga, kroz paralelne diplomatske aktivnosti ISAC, zahvaljući svojim kontaktima u zemlji i inostranstvu, omogućava sprovođenje dijaloga o važnim pitanjima koja se u datom trenutku ne mogu razmatrati na zvaničnom nivou. Na taj način ISAC omogućava zvaničnicima da plasiraju svoje poruke kroz neformalne kanale.