Ko smo mi

Centar za međunarodne i bezbednosne poslove (ISAC fond) je nezavisna, neprofitna i nevladina organizacija koja se bavi političkim analizama, javnim zagovaranjem, istraživanjima, edukacijom kao i programima liderstva i usavršavanja studenata i mladih profesionalaca. Pored toga, ISAC svojim programima istraživanja i zagovaranja pokriva širok krug pitanja vezanih za spoljnopolitičko pozicioniranje Srbije, doprinoseći time stalnom preispitivanju i razmatranju spoljne i bezbednosne politike.

ISAC je osnovan 2006. godine sa ciljem promovisanja i preobražaja Srbije na putu ka članstvu u EU i evroatlantskim integracijama. Nastao je kao organizacija koja se prvenstveno bavila reformama u sektoru bezbednosti i zagovaranjem procesa pristupanja Srbije EU, da bi vremenom prerasla u jedan od najpoznatijih “think tankova“ u Srbiji. ISAC je do sada uspešno realizovao preko 80 projekata, među kojima su: škole reformi sektora bezbednosti, kursevi o pravu u oružanim konfliktima, studijska putovanja u EU za preko 200 učenika kao i međunarodni treninzi za studente i mlade profesionalce iz oblasti bezbednosne politike. ISAC je takođe izdao veliki broj vodiča, analiza, predloga praktične politike i studija koji su pokrile širok spektar različitih tema počevši od spoljne politika Srbije, regionalne saradnje, procesa pristupanja EU pa sve do spoljne i bezbednosne politike EU, mirovnih misija i međunarodnih ekonomskih odnosa. U sklopu aktivnosti usmerenih ka široj javnosti, ISAC je organizovao veliki broj panela, debata i međunarodnih konferencija koje su za cilj imale da ponude nove i sveže poglede na trenutna dešavanja i proces kreiranja politike

ISAC je 2014. godine postao deo Nacionalnog konventa o EU, krovne organizacije sačinjene od preko 700 predstavnika civilnog društva koja za cilj ima „monitoring“ i podržavanje Srbije u procesu procesu sa EU, gde mu je povereno predsedavanje radnom grupom zaduženom za poglavlje 30: Ekonomski odnosi sa inostranstvom i poglavlje 31- Zajednička spoljna, bezbednosna i odbrambena politika.

Početkom 2017. godine, ISAC je uz podršku Think thank fonda usvojio novu sistematizaciju proizvoda praktične politike, pri čemu je došlo do usaglašavanja nove metodologije, strukture i forme. Novu podelu kao i celokupnu listu ISAC-ovih produkata možete pronaći u našoj biblioteci.

ISAC ostaje posvećen promovisanju evropskih vrednosti, procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji, kao i evroatlantske saradnje. Takođe, ISAC će nastaviti da pruža podršku državnim institucijama za prevazilaženje budućih izazova i potencijalnih prepreka u ovim oblastima spoljne i bezbednosne politike. U vremenu globalne političke neizvesnosti i previranja, ISAC će nastaviti sa pružanjem nepristrasnih, objektivnih i relevantnih informacija i analiza namenjenih kako ekspertima tako i široj javnosti.

ISAC_Plan za rodnu ravnopravnost 2022-2025