Vodič kroz poglavlje 31

„Vodič kroz poglavlje 31“ je prva publikacija ISAC fonda izrađena kao doprinos boljem razumevanju sadržine i konkretnih elemenata koji čine ovo poglavlje pretpristupnih pregovora sa Evropskom unijom, uglavnom u vezi sa Zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije. Vodič sadrži osnovne podatke i o razvoju, strukturi i značaju Zajedničke spoljne i bezbednosne politike Evropske unije, kao mehanizma za koordinaciju nacionalnih politika. Takođe su razmotrene pojedinačne teme na kojima je zasnovan zajednički spoljnopolitički pristup Unije, kao što su ljudska prava, demokratizacija i vladavina prava, podrška radu Međunarodnog krivičnog suda, sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje i druge. Posebno je predstavljena i operativna dimenzija ovog aspekta EU oličena u Zajedničkoj bezbednosnoj i odbrambenoj politici, odnosno civilnim misijama i vojnim operacijama EU. Ova publikacija sadrži i izveštaj o usaglašavanju Srbije sa spoljnopolitičkim deklaracijama EU tokom 2014. godine.

Vodič kroz pristupanje Srbije Evropskoj uniji

Novo izdanje Vodiča kroz pristupanje Srbije Evropskoj uniji održava tradiciju ISAC fonda, a to je izdavanje publikacija koje su dizajnirane kao referenca i sredstvo za učenje koje bi trebalo da koriste i profesionalaci, koji rade na pitanjima vezanim za Srbiju i EU, i šira javnost zainteresovana za problematiku. Pored toga što se bavi strukturom EU i regionalnim pristupom EU prema državama Zapadnog Balkana, publikacija takođe objašnjava proces pregovora i neka pojedinačna poglavlja oko kojih Srbija mora da pregovara u razgovorima o pridruživanju.

Ovo izdanje više nije dostupno.

Vodič kroz pristupanje Srbije Evropskoj uniji

Vodič kroz pristupanje Srbije Evropskoj uniji održava tradiciju ISAC fonda, a to je izdavanje publikacija koje su dizajnirane kao referenca i sredstvo za učenje koje bi trebalo da koriste i profesionalaci, koji rade na pitanjima vezanim za Srbiju i EU, i šira javnost zainteresovana za problematiku. Pored toga što se bavi strukturom EU i regionalnim pristupom EU prema državama Zapadnog Balkana, publikacija takođe objašnjava proces pregovora i neka pojedinačna poglavlja oko kojih Srbija mora da pregovara u razgovorima o pridruživanju.

Ovo izdanje više nije dostupno.

Pridruživanje Srbije Evropskoj Uniji

Kao podršku napretku Srbije u procesu dobijanja statusa kandidata za članstvo u Evropskoj Uniji, ISAC fond sa zadovoljstvom predstavlja novu publikaciju u okviru edicije Vodiči“Pridruživanje Srbije Evropskoj Uniji”. Vodič nudi opis Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kako c´e uticati na Srbiju u pogledu reformskog procesa, šta Srbija još treba da uradi kako bi postala kandidat za članstvo (i na kraju i punopravna članica EU) i koje koristi će Srbija imati od članstva.

Ovo izdanje više nije dostupno.

Vodič kroz pridruživanje Srbije Evropskoj uniji

Nedostatak konkretnih, preciznih i jasnih informacija o EU, a naročito o dosadašnjim i budućim odnosima EU i Srbije, autori Vodiča uspešno prevazilaze jednostavnim i lako dostupnim jezikom, kao i atraktivnom grafičkom opremom, što omogućava lako i brzo razumevanje i usvajanje teksta i time čine ovaj Vodič pogodnim za najširu čitalačku publiku.

Ovo izdanje više nije dostupno.

Vodič kroz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

Kako je proces stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji još uvek uglavnom nepoznat široj populaciji u Srbiji ovaj Vodič, do detalja, objašnjava svaku od faza u procesu, kao i događaje koji su prethodili nastanku Procesa o stabilizaciji i pridruživanju ali i korake koje Srbija mora da učini da bi uspešno ušla u ovaj proces.

Ovo izdanje više nije dostupno.

Vodič kroz Partnerstvo za mir

Ovaj Vodič pruža ključne informacije o programu Partnerstvo za mir, njegovom mestu u širem NATO okviru, ali i o ulozi same Srbije, kao jedne od članica, u njemu. Namenjen je stručnjacima, ali i svim zainteresovanima, za oblast međunarodnih odnosa i bezbednosti, kao i drugima koji žele da saznaju nešto više o dosadašnjim i mogućim dostignućima u evroatlantskoj integraciji Republike Srbije.

Ovo izdanje više nije dostupno.

Vodič kroz pridruživanje Evropskoj uniji

Ovaj vodič čitaocu približava temeljne pojmove evropske integracije, detaljnije predstavljajući faze u Procesu stabilizacije i pridruživanja. Neophodan je svima koji se profesionalno bave evropskom integracijom Srbije, kao i onima koji su zainteresovani za teme vezane za Evropsku uniju.

Ovo izdanje više nije dostupno.

Vodič kroz evroatlantsko partnerstvo

Sažet i pregledan vodič kroz glavne postavke, istoriju, strukturu i aktivnosti evroatlantskog partnerstva. Pružajući temeljan uvid u evroatlantsko partnerstvo, ovaj vodič doprinosi boljem razumevanju ovog izuzetno važnog pitanja bezbednosne integracije Republike Srbije.

Ovo izdanje više nije dostupno.