Izveštaj sa konferencije „Zaštita životne sredine i ekonomski rast: iskustva iz Japana, EU i Srbije“

ISAC fond predstavlja izveštaj sa konferencije „Zaštita životne sredine i ekonomski rast: iskustva iz Japana, EU i Srbije“ održane 10. i 11. februara, 2021. godine u Hotelu Metropol Palace u Beogradu. Izveštaj objedinjuje najvažnije teme konferencije, sadržaj glavnih govora, prezentacije govornika kao i diskusije održane u tri panela.

Izveštaj je dostupan samo na engleskom jeziku.

Zaključci i preporuke sa okruglog stola o spoljnoj politici Srbije

U okviru šeste godišnje ZSBP konferencije „ZSBP i globalna pandemija: Uticaj na Srbiju i Evropu“ koja je održana 15. i 16. decembra 2020. godine u Beogradu organizovan je okrugli sto o spoljnoj politici Srbije. Kao rezultat održanog okruglog stola, ISAC predstavlja najvažnije zaključke i preporuke koje su dali eksperti u svojim izlaganjima.

Izveštaj sa konferencije „Trgovinski odnosi EU i Japan: šta Srbija može da nauči iz ovog partnerstva“

ISAC sa zadovoljstvom predstavlja izveštaj sa konferencije „Trgovinski odnosi EU i Japana: šta Srbija može da nauči iz ovog partnerstva“, održane 28. februara 2019. godine u hotelu Radisson Collection u Beogradu. Izveštaj stavlja naglasak na glavne i najvažnije teme konferencije, kao i poruke koje su se izdvojile tokom konferencije i nude kratak prikaz održanih panela.

Izveštaj je tranutno dostupan na engleskom jeziku.

Zaključci i preporuke sa treće ekspertske ZSBP konferencije

ISAC sa zadovoljstvom predstavlja zaključke sa treće međunarodne ekpertske konferencije „Zajednička spoljna i bezbednosna politika i proces pristupanja Srbije EU: Koraci koji slede“, održane 6. decembra 2018. godine u Beogradu.

Zaključci su fokusirani na najvažnije teme i poruke koje su učesnici izneli tokom konferencije i nude pregled svih održanih panela.

Izveštaj sa međunarodne konferencije „Pristupanje Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji i Evropskoj uniji u doba populističkih izazova međunarodnoj trgovini”

Zadovoljstvo nam je da predstavimo Izveštaj sa konferencije „Pristupanje Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji i Evropskoj uniji u doba populističkih izazova međunarodnoj trgovini“ koja je održana 4. jula 2017. godine u Beogradu. Izveštaj nudi kratak rezime  kao i najvažnije teme i poruke koje su učesnici  izneli tokom održavanja konferencije.

Zaključci sa treće #CFSPSerbia konferencije

ISAC fond sa zadovoljstvom predstavlja zaključke sa treće #CFSPSerbia konferencije pod nazivom ,,Evropa u više brzina: produbljivanje bezbednosne i odbrambene politike” održane 6. juna 2017. godine u Beogradu. Zaključci daju kratak prikaz svih panela kao i najvažnijih poruka koje su se izdvojile tokom konferencije.

#CFSPSerbia #EUGlobalStrategy – Zaključci sa konferencije

Kao rezultat druge ZSBP konferencije ,,Globalna strategija spoljne i bezbednosne politike Evropske unije i zapadni Balkan“ održane 14. jula 2016. godine u Beogradu, ISAC predstavlja najvažnije zaključke sa ovog događaja.
Izveštaj se fokusira na glavna pitanja koja se tiču odnosa Srbije i EU u svetlu nove Globalne strategije: Proces kreiranja Strategije i koraci koji slede; Elementi Globalne strategije; Značaj Globalne strategije za Zapadni Balkan; Srbija i proces pregovaranja prilikom pristupanja EU.

#CFSPSerbia – Zaključci sa konferencije

Kao rezultat dvodnevne međunarodne konferencije “Zajednička spoljna i bezbednosna politika i pristupanje Srbije Evropskoj uniji” održane 12. i 13. maja 2015. godine u Beogradu, Centar za međunarodne i bezbednosne poslove predstavlja najvažnije zaključke sa ovog događaja.
Izveštaj se fokusira na glavna pitanja koja se tiču odnosa Srbije i EU u svetlu spoljne politike: O Zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici Evropske unije i perspektivama za dalju integraciju, Zajednička spoljna i bezbednosna politika i buduće perspektive, Zajednička spoljna i bezbednosna politika i region Zapadnog Balkana. Značaj regionalne saradnje za Zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku, Značaj Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike EU, Značaj Zajedničke spoljne i bezbednosne politike za pridruživanje Srbije EU – pregovori u Poglavlju 31.

Ukrajinska kriza – Pogledi iz Ukrajine, Nemačke i Srbije

Kao rezultat međunarodne konferencije Ukrajinska kriza – Pogledi iz Ukrajine, Nemačke i Srbije održane 20. marta u Beogradu, Centar za međunarodne i bezbednosne poslove i Fridrih Ebert Fondacija predstavljaju izveštaj o toku i glavnim zaključcima sa ovog događaja.

Ukrajinski konflikt je danas jedan od najvećih izazova za Evropsku uniju, koji ne utiče samo na međunarodne odnose i stabilnost jedne partnerske zemlje EU u Istočnoj Evropi, već i na stabilnost cele EU. Zbog unutrašnje debate o orijentaciji spoljne politike Srbije i progresivnog usaglašavanja sa Zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom, građanima Srbije su potrebne objektivne informacije sa svih strana.

Izveštaj se stoga fokusirao na glavna pitanja vezana za krizu u Ukrajini: početak krize – razloge, izazove i pravce produbljivanja; poziciju EU; ukrajinsku unutrašnju situaciju u kontekstu krize; i konačno odnos Srbije prema ukrajinskoj krizi.