Stalna neutralnost u Evropi u posthladnoratovskom periodu – dr Igor Novaković

Knjiga se bavi analizom promene koncepta neutralnosti pet stalno neutralnih država u Evropi (Švajcarska, Švedska, Finska, Austrija i Irska) u periodu od 1989. do 2011. godine, sa dopunama do 2015. u slučaju Švedske i Finske, kao i kod studije slučaja Srbije. U studiji su opisani svi bitni aspekti u vezi sa fenomenima neutralnosti i stalne neutralnosti. Utvrđeno je i šta koncept stalno neutralne države predstavlja danas u Evropi, imajući u vidu proces globalizacije, rastuću međuzavisnost i promene bezbednosnih izazova, kao i procese evropskih i evroatlantskih integracija, uključujući tu i promene u evropskoj bezbednosnoj arhitekturi.

Evropa&Japan i šire

ISAC fond sa zadovoljstvom predstavlja zbornik radova “Evropa&Japan i šire”. Ova publikacija sadrži odabrane radove stručnjaka za međunarodne odnose, zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku, vanredne situacije, projekte itd. Akademska literatura o odnosima Japana i EU nije obimna i stoga ovaj rad predstavlja značajan doprinos daljem proučavanju odnosa jedne razvijene, ali geografski udaljene zemlje, kao što je Japan i Evropske unije, naročito zemalja Zapadnog Balkana.

Publikacija je dostupna samo na engleskom jeziku.

Asimetrija i strategija – Tematska zbirka članaka, Beograd, 2018, Ministarstvo odbrane, Institut za strateška istraživanja i Nacionalna škola odbrane Univerziteta odbrane – Igor Novaković, Irina Rizmal

Sajber ratovanje: Nova vrsta ratovanja ili dodatni element konvencionalnom ratovanju

U članku je primenjena komparativna analiza dosadašnjih pristupa temi sajber ratovanja, a potom su i razmotrene perspektive daljeg razvoja, odnosno da li postoje mogućnosti za dalji razvoj u pravcu posebne grane ratovanja ili će sukobi u sajber prostoru ostati samo dodatni element konvencionalnim vrstama ratovanja, kao što su već postali pojavom hibridnog rata. Ova analiza predstavlja prilog razmatranju prirode sajber izazova u budućnosti, i samim tim omogućava bolji uvid u potencijalne bezbednosne izazove za našu državu danas i u bližoj budućnosti.

Zvanični prevod Globalne strategije EU na srpski jezik

ISAC sa zadovoljstvom predstavlja zvanični prevod nove Globalne strategije bezbednosne i spoljne politike Evropske unije „Zajednička vizija, udruženo delovanje: jača Evropa“ koju je Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije objavilo u saradnji sa Spoljnopolitičkom službom Evropske unije, Delegacijom Evropske unije u Srbiji, Institutom za evropske studije i ISAC fondom.

Međunarodna politika, april-septembar 2015. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd – Igor Novaković

Manjinsko pitanje i uticaj na bilateralne odnose sa susednim državama  u svetlu procesa pridruživanja Evropskoj uniji. Slučaj Srbije.

Rad se u kratkim crtama bavi bilateralnim dijalogom Republike Srbije sa četiri susedne države oko  poštovanja prava i sloboda nacionalnih manjina. U tekstu se razmatra suština otvorenih pitanja za svaku od navedenih država, i njihov uticaj na proces evropske integracije Srbije. Na posletku, autor je izneo nekoliko preporuka za donosioce odluka u Srbije, na osnovu kojih bi se neka od otvorenih pitanja verovatno zatvorila i time sprečila dalja eskalacija bilateralnih problema, koja bi mogla da značajno uspore proces evropske integracije Srbije

Insight Turkey, Vol. 13 No. 3, 2011 SETA fondacija za politička, ekonomska i socijalna istraživanja

Turski interesi i angažman na Zapadnom Balkanu: dosadašnji rezultati
Autori: Žarko Petrović i Dušan Reljić
Članak opisuje transformaciju Turske u značajnog regionalnog aktera na Zapadnom Balkanu i razmatra snagu i domete njenog uticaja. Članak se dalje bavi perspektivama budućeg razvoja u odnosima između zemalja Zapadnog Balkana i Turske, naročito u svetlu procesa evropskih integracija.
(Dostupno samo na engleskom jeziku)

Zbornik konvencija o međunarodnom humanitarnom pravu

ISAC fond je objavio dvojezični englesko/srpski zbornik konvencija o međunarodnom humanitarnom pravu. Publikacija je pripremljena kao rider za kurs Pravo u oružanim sukobima – obuka za trenere, koji je održan u Centru za mirovne operacije Vojske Srbije.

Mišel Fuše „Evropska unija pola veka kasnije: stanje i scenariji obnove“

U saradnji sa ISAC fondom, Službeni glasnik Republike Srbije objavio je knjiguMišel Fušea Evropska Unija pola veka kasnije: stanje i scenariji obnove, u prevodu prof. dr Predraga Simića. Kao posledica negativnih ishoda na referendumima o Evropskom ustavu u Francuskoj i Holandiji, a potom i odbacivanja Lisabonskog sporazuma u Irskoj; Evropska unija je između 2005. i 2009. godine prolazila kroz duboku institucionalnu i političku krizu. Ovo je otvorilo široku debatu u državama – članicama EU o brojnim pitanjima u vezi sa reformom institucija, ekonomskom i socijalnom dimenzijom Evropske unije, kao i o njenoj politici proširenja i razvoju politike susedstva. Studija Mišela Fušea je nastala kao rezultat istraživanja i analize ove debate o reformi i budućnosti EU.

Knjiga je dostupna u knjižarama i online prodavnici Službenog glasnika.

Evropska strategije bezbednosti

Izdavanjem prevoda Evropske strategije bezbednosti, polaznog dokumenta evropske bezbednosne arhitekture, ISAC doprinosi boljem razumevanju Evropske bezbednosne i odbrambene politike.

Kolekcija intervjua Srpsko-albanski odnosi: Pogled iz Albanije

Ovaj dokument predstavlja novi doprinos ISAC fonda u otvaranju još jedne osetljive teme u procesu regionalne saradnje. Svrha ove publikacije je upravo da obezbedi informaciju o elitama u Albaniji i njihovim stavovima o odnosima sa Srbijom i Srbima. Intervjui su takođe dotakli teme unutrašnje političke situacije u Albaniji, kao i trenutne pozicije ove države u regionu i Evropi.

Zbornik predavanja sa IX Skole reforme sektora bezbednosti

Uz pomoć ambasade Kraljevine Danske u Beogradu i Ministarstva odbrane Kraljevine Danske, ISAC fond je objavio Zbornik sastavljen od devet zapaženih radova domaćih i inostranih stručnjaka sa IX Škole reforme sektora bezbednosti, koja je održana u Beogradu, u aprilu 2007. godine.

Antologija tekstova sa Škola reforme sektora bezbednosti

Prvo izdanje Antologije, objavljeno sredinom 2006. godine uz pomoć Ambasade Republike Češke u Beogradu, čine dvanaest zapaženih radova sa prethodno održanih Škola reforme sektora bezbednosti. Ona zahvata širok tematski raspon od rasprava o ishodišnim principima reforme sektora bezbednosti, preko specifičnih problema u određenim delovima ovog procesa, sve do bezbednosnih integracija i pitanja mirovnih operacija.