Okrugli sto: Razvoj nacionalnih kapaciteta za učešće civila u misijama podrške miru

Više informacija o događaju možete pronaći ovde.