Bezbednosni seminar za mlade lidere

Centar za međunarodne i bezbednosne poslove (ISAC fond) organizuje šesti Bezbednosni seminar za mlade lidere!

ISAC fond značajan deo svog angažmana posvećuje edukaciji i osnaživanju mladih. Od svog osnivanja organizuje seminare i panele na teme iz oblasti bezbednosti sa ciljem okupljanja eminentnih stručnjaka i pružanja mladima šire perspektive od one koje su u mogućnosti da dobiju kroz fakultetski silabus i medije. Smatramo da je izuzetno važno razgovarati i podizati svest o savremenim bezbednosnim izazovima sa kojima se kao društvo i pojedinci suočavamo, a naročito sada kada je čitav svet suočen sa pandemijom virusa Covid 19. Sam seminar je platforma koja podržava i neguje kulturu debate i podstiče učesnike da postavljaju pitanja, analiziraju, istražuju i iznose svoja mišljenja. U momentu kada na globalnom nivou jača trend dezinformisanja u svim oblastima, naš cilj je da kod mladih ljudi podignemo svest o značaju proverenih i tačnih informacija kako bi oni, kao nosioci budućih promena, mogli da formiraju svoje zaključke o bilo kojem od pomenutih izazova na osnovu proverenih činjenica i tačnih podataka.

Bezbednosni seminar će biti održan u Hotelu Vila Breg, u Vršcu u periodu od 14. do 16. oktobra 2020. godine. Glavne teme o kojima će se raspravljati obuhvatiće globalne bezbednosne izazove u kontekstu pandemije, dezinformacije i lažne vesti, sajber bezbednost, spoljnu bezbednosnu politiku Srbije u svetlu evropskih i evro-atlantskih integracija. Teme će biti obrađene kroz niz zanimljivih predavanja, interaktivnih panela, diskusija i radionica. Cilj je da se mladim budućim liderima omogući da kroz razgovor, kako sa stručnjacima tako i sa drugim učesnicima, razmene svoja iskustva i znanja na neku od tema, čuju drugačije viđenje, preispitaju, potvrde ili opovrgnu svoje mišljenje.

NAČIN PRIJAVE:

CV kandidata poslati na elektronsku adresu jovana.b@isac-fund.org najkasnije do nedelje 27. septembra u ponoć.

U samom mejlu ukratko napisati koji su razlozi prijave za seminar (ne duže od jednog pasusa).

Svi kandidati koji pošalju prijavu dobiće potvrdu u roku od jednog radnog dana. Ukoliko ne dobijete mejl potvrde, pozovite ISAC fond na 011/ 3286 – 986.

Kome je seminar namenjen?

Seminar je namenjen mladima (studentima, diplomiranim studentima/mladim profesionalcima) zainteresovanim da saznaju više o datim temama; koji su odlučili da se u datoj oblasti usavršavaju ili još uvek nisu sigurni da li je to put kojim žele da krenu.

Uslov:

Kandidat mora da bude najmanje na drugoj godini studija ili diplomirani student sa prebivalištem na području Republike Srbije ispod 28 godina. Studenti koji su trenutno na master i doktorskim studijama takođe mogu učestvovati na konkursu.

Ukupno 15 kandidata će biti izabrano da učestvuje na seminaru, a samo kandidati koji budu izabrani će biti kontaktirani.

NAPOMENA:

Sve troškove programa, uključujući smeštaj, hranu i prevoz, snosiće organizator.

Zbog situacije sa virusom Covid 19 preduzeli smo sve mere predostrožnosti kako bismo osigurali bezbednost svih prisutnih:

– Broj učesnika na seminaru biće smanjen.

– Biće ispoštovane sve procedure koje se tiču držanja propisane distance, nošenja zaštitnih maski kao i boravka u isključivo jednokrevetnim sobama.

 

Ovaj seminar predstavlja nastavak delovanja ISAC fonda u oblasti edukacije mladih lidera koji za cilj ima da učesnike programa dodatno informiše o aktuelnim temama iz oblasti bezbednosti kao i da im omogući da kroz konstruktivne rasprave iznesu svoje nedoumice, stavove i shvatanja kada su pitanju bezbednosni aspekti. Projekat se realizuje uz podršku  Ministarstva spoljnih poslova Švedske.