Vesti

Poslednje publikacije

Političke perspektive i mišljenja

Ovaj papir nudi kratak pregled prirode investicija koje Kina ulaže u energetski sektor na Zapadnom Balkanu. Članak je prvobitno ...
Preuzmi 68,49 KB

Političke analize i studije

Radna grupa Nacionalnog konventa o EU za Poglavlje 35 je u okviru svojih istraživačkih aktivnosti izradila analize na teme ...
Preuzmi 963,69 KB