Vesti

Poslednje publikacije

Političke perspektive i mišljenja

Geneza sukoba Srbije i Kosova obuhvata dug vremenski period u kom su njegovu eskalaciju determinisali različiti društveni konteksti. Aktuelni ...
Preuzmi 103,11 KB

Političke analize i studije

Predstavljamo vam analizu usaglašavanja Srbije sa spoljnopolitičkim deklaracijama i merama Evropske unije u  periodu od 1. januara do 30. ...
Preuzmi 1,34 MB