Upoznaj Evropu u Poljskoj 2011

ISAC fond, uz podršku Ministarstva inostranih poslova Republike Poljske kao i Ambasade Poljske u Beogradu, objavljuje novi konkurs za učenike trećih razreda srednjih škola iz Srbije. Program će omogućiti grupi od 13 učenika da provedu nedelju dana u Poljskoj učeći o institucijama Evropske Unije, obrazovnom sistemu ove zemlje, kulturi i ljudima. Putovanje će trajati od 18. do 24. septembra, 2011. godine.

Podnošenjem zahteva za članstvo u Evropskoj Uniji, Srbija je načinila važan politički korak na svom putu evropskih integracija. Ovaj proces  zahteva razumevanje i podršku budućih mladih lidera ove države, njihovu informisanost i aktivno angažovanje. Iz tih razloga, ISAC fond nastavlja sa svojim aktivnostima obrazovanja mladih ljudi kroz neposredno upoznavanje sa funkcionisanjem, životom i kulturom država članica EU. U tom pogledu, poseta Poljskoj, kao jednoj od najmnogoljudnijih članica i Predsedavajućoj Savetom EU u drugoj polovini 2011. godine, predstavlja izuzetnu i jedinstvenu priliku za učesnike programa.

Učesnicima će biti omogućeno da posete vladine institucije, srednju školu gde će moći da se upoznaju sa svojim vršnjacima, kao i obilazak kulturnih znamenitosti.

Uslovi konkursa

Kandidati mogu biti učenici III razreda srednje škole na teritoriji Republike Srbije, tj. oni đaci koji su III razred srednje škole upisali u septembru 2010. god.

Kriterijumi

  • Uspeh u školi
  • Znanje engleskog jezika;
  • Dodatne aktivnosti, diplome, nagrade, itd.;
  • Da li je kandidat ranije putovao;

Rok za prijavljivanje

04. septembar 2011.

Način prijavljivanja

Dokumentacija koja je potrebna da bi ste uspešno konkurisali:

  • Popunjen formular za prijavu, koji možete preuzeti ovde;
  • Skenirano svedočanstvo za završeni II razred srednje škole;
  • Dokaz o drugim uspesima (skenirane diplome nagrada, posebnih priznanja ili sertifikata) od sedmog razreda osnovne škole do danas.

Prijave slati isključivo e-mailom na adresu: office@isac-fund.org

U razmatranje će biti uzete samo potpuno popunjene prijave, poslate zaključno sa datumom završetka konkursa, koje stignu na naznačenu e-mail adresu. Prijave koje su poslate nakon zatvaranja konkursa ili koje sadrže netačne podatke neće biti uzete u razmatranje.

Svaka poslata prijava na konkurs će dobiti odgovor kojim se potvrđuje njen prijem.

Ukoliko kandidat u roku od dva radna dana ne dobije potvrdu od ISAC fonda o prijemu njegove/njene prijave, potrebno je da kontaktira ISAC fond direktno na telefon 011/3286-985.

Procedura izbora

Sve blagovremeno poslate regularne prijave će biti uzete u obzir.
Na osnovu kriterijuma konkursa, 16 kandidata će ući u uži izbor i biti pozvani na intervju u Beograd, koji će se održati početkom druge nedelje septembra 2011. godine.
Samo kandidati koji budu ušli u uži izbor će biti kontaktirani i pozvani na intervju.

 Najčešće postavljana pitanja

Da li će biti uzeta u obzir moja prijava ukoliko je pošaljem nakon 4. septembra?
Ne. Samo prijave koje budu blagovremeno poslate (zaključno sa 4. septembrom) će biti uzete u obzir.

Da li moram da posedujem pasoš kako bih se prijavio/la na konkurs?
Ne, ali je neophodno da kandidati koji budu pozvani na intervju poseduju pasoš.

Da li moram da imam diplome i nagrade da bih se prijavio/la na konkurs?
Ne. Ipak, kandidati koji ih imaju dobijaju prednost, što se pokazalo ključnim faktorom prilikom odabira kandidata na prethodnim konkursima. Takođe, biće uzete u obzir samo diplome i nagrade iz sedmog i osmog razreda osnovne škole, kao i diplome i nagrade stečene tokom srednje škole.

Da li moram da imam odličan uspeh u školi?
Ne. Međutim, iskustvo sa prethodnih konkursa je pokazalo da su u uži krug prolazili učenici sa minimalnim prosekom od 4,00.

Da li motivaciono pismo u prijavi mora da bude na engleskom?
Da. Ono će, između ostalog, služiti kao dokaz vašeg poznavanja engleskog jezika koje je neophodno za uspešno učestvovanje u aktivnostima predviđenim programom.

Da li prijavu mogu da pošaljem putem pošte?
Ne. Prijave se šalju isključivo putem e-maila na naznačenu adresu.

Na kom jeziku će biti intervju?
Intervju će biti na srpskom i  engleskom jeziku.

Kada će putovanje biti održano?
Put za Poljsku će se održati od 18. – 24. septembra 2011. godine.

Da li mogu da dobijem opravdanje budući da se radi o školskoj nedelji?
Organizatori će svim odabranim učesnicima obezbediti uverenje o učešću u programu i opravdanje za izostanak iz škole.

Koje troškove pokrivaju organizatori?
Organizatori pokrivaju troškove dolaska na intervju (za učenike van Beograda), troškove dolaska na pripremni sastanak za putovanje (za učenike van Beograda), avionskih karata, smeštaja, hrane, troškove u vezi sa aktivnostima programa. Iz tehničkih razloga nismo u mogućnosti da pokrijemo troškove dolaska đaka na aerodrom.

Ukoliko i dalje imam neka pitanja, gde mogu dobiti odgovor?

U koliko vam je potrebno pojašnjene ili imate neko pitanje na koje ovde nije odgovoreno, možete kontaktirati organizatore popunjavanjem formulara ispod ili putem telefona na  011/3286 985, svakog radnog dana u periodu od 13 do 15 časova.