Insight Turkey, Vol. 13 No. 3, 2011 SETA фондација за политичка, економска и социјална истраживања

Турски интереси и ангажман на Западном Балкану: досадашњи резултати
Аутори: Жарко Петровић и Душан Рељић
Чланак описује трансформацију Турске у значајног регионалног актера на Западном Балкану и разматра снагу и домете њеног утицаја. Чланак се даље бави перспективама будућег развоја у односима између земаља Западног Балкана и Турске, нарочито у светлу процеса европских интеграција.
(Доступно само на енглеском језику)