GLOBSEC Trends 2020: Централна Европа, Источна Европа и Западни Балкан у доба пандемије

ISAC фонд учествовао је заједно са партнерима из девет земаља централне и источне Европе и Западног Балкана у изради студије GLOBSEC-а која се бави утицајем пандемије на главне друштвено-политичке наративе. Представљамо вам нови извештај „GLOBSEC Trends 2020“ који покрива резултате испитивања јавног мњења из ових држава.

Публикација је доступна само на енглеском језику.