From Online Battlefield to Loss of Trust?

С обзиром на то да живимо у доба информација и да се приступ интернету изједначава са приступом информацијама, граница између „online“ и „offline“ света је постала нејасна, а то важи нарочито за младе. „From Online Battlefield to Loss of Trust?” осветљава коришћење информација и дезинформација од стране младих људи. Извештај је базиран на истраживању рађеном у осам европских земаља, са младима старости од 18 до 24 године. Фокус групе рађене су на подручју централне и југо-источне Европе, а извештај настоји да разуме сложеност живота и размишљања данашње омладине и њен утицај на политичку и друштвену реалност поменутих друштава. За потребе ове анализе ISAC фонд је радио истраживање на терену и фокус групе са младима у Србији.

Публикација је доступна само на енглеском језику.