CEFTA 2006 – Изазови и могућности

Овај зборник радова настоји да пружи детаљну анализу изазова и користи за Србију и целокупни регион од CEFTA 2006 споразума. Будући да CEFTA 2006 представља друго најзначајније тржиште за Србију, ова публикација има за циљ да подигне ниво свести о значају даљег развоја и јачања регионалних иницијатива.