Анализа усаглашавања Србије са спољнополитичким декларацијама и мерама Европске уније током 2016. године

ISAC фонд представља своју трећу годишњу анализу усаглашавања Србије са  спољнополитичким декларацијама и мерама Европске уније донетим у оквиру  Заједничке спољне и безбедносне политике током 2016. године. Анализа даје критички осврт на процес усаглашавања, истовремено дајући и неколико препорука за Владу Србије и њен преговарчки тим.