Анализа усаглашавања Србије са спољнополитичким декларацијама и мерама Европске уније: Годишњи извештај за 2023.

Представљамо вам годишњу Анализу усклађености Србије са спољнополитичким декларацијама и мерама Европске уније за 2023. годину. Анализа садржи детаљан преглед усаглашавања Србије у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године, као и упоредни преглед усаглашености спољних политика других држава за овај период.