10 СТВАРИ КОЈЕ СВЕТСКА ТРГОВИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА МОЖЕ ДА УРАДИ

ISAC фонд са задовољством представља нову публикацију о Светској трговинској организацији под називом „10 ствари које Светска трговинска организација може да уради”. Ова публикација представља преведену и прилагођену верзију оригиналне публикације Светске трговинске организације „10 Things the WTO Can Do “ која нуди кратак преглед 10 најзначајних подручја у којима Светска трговинска организација даје свој допринос, а која уједно представљају и њена највећа достигнућа и предности. На овај начин се свим заинтересованима пружа прилика да, на разумљив и једноставна начин, добију основне информације о значају ове организације, њеним циљевима, конкретним областима у којима има надлежност као и о предностима пуноправног чланства.