Цивилни менаџмент управљања кризама ЕУ, шанса за Србију?

У протеклом периоду значајно је измењено безбедносно окружење на спољним границама Европске уније, а мигрантска криза и терористички напади ставили су на агенду и унутрашњу безбедност уније. Организовани криминал, миграције, тероризам у суседству и унутар саме уније, пандемија, повећале су значај цивилног управљања кризама и утицали на већу сарадњу између различитих нивоа политика саме уније.

Ова публикација даје кратки преглед развоја система цивилног управљања кризама ЕУ, његових задатака и главних недостатака у контексту промењених безбедносних околности. Такође, даје препоруке за њихово превазилажење. У папиру се говори и о начинима на који државе кандидати могу да се укључе и дају свој допринос, о томе како обуку цивилних експерата прилагодити новим условима и на који начин Србија може да се укључи и какве би јој бенефите учешће у мисијама донело.