Утицај садржаја и динамике бриселских преговора Београда и Приштине на усаглашавање Србије са ЕУ у домену спољне политике

Ово политичко мишљење се бави потенцијалним ефектима могуће свеобухватне нормализације односа Београда и Приштине на обавезе Србије за усаглашавање са спољнополитичким приступом ЕУ.