Увод у преговоре у Поглавље 30 – Економски односи са иностранством

Као резултат конференције “Увод у преговоре у Поглавље 30 – Економски односи са иностранством” која је одржана током октобра 2014. године као део активности Радне групе за поглавља 30 и 31 Националног конвета о ЕУ, координатор радне групе ISAC фонд представља први предлог практичне политике посвећен припремама за отварање преговора у овом поглављу.