Увод у преговоре Србије са ЕУ у оквиру поглавља 30 – Економски односи са иностранством

Сврха ове студије је управо да понуди прву информацију о садржају преговора у поглављу 30, и понуди основу за почетак јавне дебате о овим питањима. У њој су на сажети начин изнети основни изазови и недоумице који нас као државу чекају током преговора. Публикација такође представља и први производ партнерства и заједничког рада Центра за међународне и безбедносне послове (ISAC фонд) и Центра за европске политике (ЦЕП), на подршци и праћењу преговора у поглављу 30 у следећем периоду.