Турска на Западном Балкану: Средства и циљеви нове спољне политике

Иако себе доживљава све више као “пол” у међународним односима, Турска на Западном Балкану води политику која је у складу са НАТО приоритетима стабилности. Многе државе региона и даље прихватају самосталне иницијативе Турске, што је њена прилика да свој утицај у региону стави на сто преговора са ЕУ.
На основу закључака са конференције „Нова турска спољна политика на Западном Балкану“ одржане у априлу 2011,  и самосталног истраживања,ISAC фонд представља предлог практичне политикеТурска наЗападном Балкану: Средства и циљеви нове спољне политике. Документ садржи свеобухватну анализу новог турског приступа региону, као и сет препорука на исту тему земљама Западног Балкана и Србији