Стална неутралност у Европи у постхладноратовском периоду – др Игор Новаковић

Књига се бави анализом промене концепта неутралности пет стално неутралних држава у Европи (Швајцарска, Шведска, Финска, Аустрија и Ирска) у периоду од 1989. до 2011. године, са допунама до 2015. у случају Шведске и Финске, као и код студије случаја Србије. У студији су описани сви битни аспекти у вези са феноменима неутралности и сталне неутралности. Утврђено је и шта концепт стално неутралне државе представља данас у Европи, имајући у виду процес глобализације, растућу међузависност и промене безбедносних изазова, као и процесе европских и евроатлантских интеграција, укључујући ту и промене у европској безбедносној архитектури.