СРПСКО – АЛБАНСКИ ОДНОСИ: САДАШЊЕ СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ

Овај документ представља допринос ISAC фонда у отварању још једне осетљиве теме у процесу регионалне сарадње. Његов крајњи циљ није да одговори на многа питања о сарадњи између ове две државе, већ да укаже истакне неке од тема и питања у билатералним односима Србије и Албаније, која не би смела да чекају коначно решење косовског проблема.