Србија и преговори у поглављу 31: Заједничка спољна, безбедносна и одбрамбена политика

Са задовољством вам представљамо скраћено издање Водича кроз Поглавље 31 у којем су сажете и истакнуте најбитније карактеристике Заједничке спољне, безбедносне и одбрамбене политике Европске уније