Србија и одабир „области експертизе” за учешће у цивилним мисијама подршке миру

У овом кратком политичком мишљењу које се бави питањем одабира „области експертизе” за учешће Србије у цивилним мисијама подршке миру приближније се разматрају потребе Србије у том контексту, области експертизе којима Србија већ располаже,  интереси које Србија остварује одабиром појединих области експертизе као и потенцијални трошкови.