Србија и Албанија – Припрема за нови почетак

У сарадњи са канцеларијама Friedrich Ebert фондације из Београда и Тиране, ISAC fонд је организовао је директне разговоре између експерата, представника цивилног друштва и политичких елита Србије и Албаније. Закључци са ових разговора, заједно са резултатима самостално вођеног истраживања, сабрани су у збирку предлога практичне политике.
Циљ збирке је да идентификује препреке (а које нису директно повезане са питањем статуса Косова) које стоје на путу унапређења односа две државе, а затим и да да практичне препоруке политичком елитама обе земље како би се исте отклонили или ублажили.