Седам година усаглашавања Србије са Заједничком спољном и безбедносном политиком ЕУ

Са поносом вам представљамо Анализу Седам година усаглашавања Србије са Заједничком спољном и безбедносном политиком ЕУ!

Ова студија детаљно прати усаглашавање Србије са спољнополитичким декларацијама и мерама Европске уније током протеклих седам година, односно од момента када су сами преговори отворени. Представљене су теме декларација са којима се Србија није усаглашавала, детаљно су анализирани како њихов садржај тако и могући разлози за овакав приступ.

Анализа обједињује списак декларација објављених на званичном интернет порталу Савета ЕУ у периоду од 1. јануара 2014. до 30. новембра 2020. године.