ПРАВНА АНАЛИЗА АРАНЖМАНА ИЗМЕЂУ СРБИЈЕ И РУСИЈЕ У ОБЛАСТИ НАФТНЕ И ГАСНЕ ПРИВРЕДЕ

Ову анализу припремио је тим ИСАЦ фонда у сарадњи са адвокатском канцеларијом Николић Кокановић Оташевић из Београда. Циљ овог пројекта је био  да анализира целокупан нафтно гасни аранжман са становишта правних прописа Републике Србије и међународних уговора који Србију обавезују, као и да идентификује могући проблеме у овој области привреде који се могу јавити током спровођења овог аранжмана.

Анализа је довела до неколико закључака. Овај аранжман је без преседана међу свим досадашњим међународним споразумима које је закључила Република Србија. Бројне одредбе овог документа немају никакву обавезујућу карактеристику, док су неке од њих у очигледној супротности са Уставом и законима Републике Србије, као и неким од међународних споразума где је Република Србија једна од држава потписница.

Сажетак и закључци анализе на енглеском језику