Поглавље 30 – Још једна политичка препрека

Поглавље 30 – Економски односи са иностранством је у случајевима процеса приступања других држава, у јавности и експертској заједници било третирано као „техничко“ и стога лако за затварање. Међутим, у случају Србије, ово поглавље може лако да постане и политичко питање, пошто се, између осталог, односи и на усвајање регулативе која се тиче генетички модификованих организама (ГМО), као и економске аспекте сарадње са појединим трећим земљама, међу којима је свакако најзначајнија Русија.

У овој публикацији погледајте који су то елементи поглавља 30 са којима Србија мора да се усклади са Европском унијом; табеларни приказ компаративне анализе Извештаја о напретку за 2019. и 2020. годину и објашњење како је припремљеност Србије за економске односе са иностранством оцењена у ова два извештаја. Такође, говори се о предностима чланства у Светској трговинској организацији, али и зашто се став по питању чланства Србије не мења из године у годину упркос бенефитима које би јој то донело.