Од четири стуба спољне политике до европских интеграција: постоји ли воља за стратешко усмерење спољне политике Србије?

Уз подршку Европског фонда за Балкан, кроз програм Think and Link, ISAC фонд је у сарадњи са интернет порталом B92.net спровео истраживање јавног мњења о спољној политици Републике Србије, уз објављивањe студије практичне политике Од четири стуба спољне политике до европских интеграција: постоји ли воља за стратешко усмерење спољне политике Србије?. Циљ анкете је био да се утврди колико су ставови испитаника у сагласности са резултатима наведеним у претходно поменутој студији практичне политике, као и да се сазна како грађани опажају домен спољне политике.