Од четири стуба спољне политике до европских интеграција: Постоји ли воља за стратешко усмерење спољне политике Србије?

Уз подршку Европског фонда за Балкан, истраживачки тим ISAC фонда представља своју најновију студију практичне политике под називом ОД ЧЕТИРИ СТУБА СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ ДО ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА: ПОСТОЈИ ЛИ ВОЉА ЗА СТРАТЕШКО УСМЕРЕЊЕ СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ СРБИЈЕ?

Овај документ разматра проблеме из домена спољне политике Србије у периоду 2008-2012. године, са три аспекта: недостатка дугорочне спољнополитичке стратегије, затим функционисања система доношења спољнополитичких одлука и контроле тог процеса, и коначно процеса усаглашавања са Заједничком спољном и безбедносном политиком Европске уније. Главни циљ студије је да на основу утемељене анализе претходно наведених аспеката спољне политике пружи сет препорука за реформу приступа овим питањима, са циљем поправљања спољнополитичког положаја земље.