Од Глобалне стратегије за спољну и безбедносну политику ЕУ ка ЗБОП са великим О

ISAC представља анализу посвећену ЗБОП и најновијим дешавањима у тој области. Анализа под називом „Од Глобалне стратегије за спољну и безбедносну политику ЕУ ка ЗБОП са великим О” даје кратак преглед ЗБОП од Европског савета одржаног децембра 2013. када је формално започет процес ревизије спољнополитичког и безбедносног оквира ЕУ до новембра 2017. када је и формално покренута Стална структурна сарадња.